Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2018

avantasian
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman, 'Arytmia uczuć'
avantasian
9232 77a8
6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viajointskurwysyn jointskurwysyn
avantasian
0587 b430
Reposted fromgreensky greensky vianezavisan nezavisan
avantasian
Reposted fromkaiee kaiee viagaf gaf
avantasian
avantasian
6936 b787 500
avantasian
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017 r.
Reposted fromsouxie souxie vianezavisan nezavisan
avantasian
W miłości pośpiech jest fatalnym błędem. Nie należy się śpieszyć. Trzeba pozwolić pracować wyobraźni.
— Michalina Wisłocka - "Sztuka kochania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
avantasian
4906 359b
8993 68bc 500
avantasian

- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy,
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromyourtitle yourtitle vianezavisan nezavisan
avantasian
avantasian
4755 24e8 500
Reposted fromsarazation sarazation viablackmoth7 blackmoth7
avantasian
5033 6ec7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid

March 21 2018

avantasian

March 19 2018

avantasian

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
avantasian
2538 83e6
avantasian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl