Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

avantasian
5225 10ad
Reposted fromLunarr Lunarr viakobiety kobiety
avantasian
avantasian
2120 e04f

December 01 2019

avantasian
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
9285 c90f 500
Reposted fromamatore amatore viamartrol martrol
avantasian
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viakingavonschabert kingavonschabert
avantasian
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viasurpriseme surpriseme
avantasian
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je – słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King "Cztery pory roku"
avantasian
4633 b803 500
Reposted fromfapucino fapucino viakobiety kobiety

November 30 2019

avantasian
W miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Reposted fromaleander aleander viatake-care take-care
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viatake-care take-care
avantasian
1264 b04b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care
avantasian
8089 617f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care
avantasian
1441 33c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care
avantasian
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viatake-care take-care
avantasian
7616 1c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care
avantasian
3583 8911
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care
avantasian
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viatake-care take-care
avantasian
0417 9402
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakobiety kobiety

November 28 2019

avantasian
Tyle lat
uczyli nas
jak mówić
liczyć
pisać

ale dlaczego wciąż nie potrafimy
widzieć w drugim człowieku dobra
dostrzegać piękna w szczegółach
korzystać z życia
dbać o siebie, o bliskich
pielęgnować uczuć

a przede wszystkim
najzwyczajniej w świecie
kochać


— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viasambaanka sambaanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl