Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

avantasian
5109 bdc3
Reposted fromOFFka OFFka vianezavisan nezavisan
avantasian
4437 9bab

Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love

July 01 2018

avantasian
9391 d77a 500
Reposted fromonlyman onlyman viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 09 2018

avantasian
8293 baff 500
Reposted fromkyte kyte viaanaa anaa
avantasian
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
Reposted fromdreamadream dreamadream viaanaa anaa
2388 853a

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viaanaa anaa
avantasian
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaanaa anaa
avantasian
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaanaa anaa
avantasian
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viaanaa anaa
5085 6a51

distractful:

“What do you want for your birthday?”

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaanaa anaa
avantasian
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanaa anaa
avantasian
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— Michael Nast
Reposted fromBloodEve BloodEve viaanaa anaa
2079 9d47 500

May 07 2018

avantasian
4983 8754
Reposted fromtichga tichga viagaf gaf
avantasian
My, ludzie, chorujemy na własną przeszłość.
— kochanka Freuda.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaavooid avooid
avantasian
8202 f1f3 500
avantasian
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 04 2018

avantasian
1378 8940
Charles Bukowski
Reposted fromohanka ohanka viajointskurwysyn jointskurwysyn
avantasian
avantasian
9654 c8ea
Reposted fromkarahippie karahippie viaalicemerry alicemerry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl