Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

avantasian
2033 85a0
Reposted fromsail sail viaampajewska ampajewska
avantasian
ageofultron

“This is what life looks like: people who love each other, a home. You should take a moment, feel it. You still have time.” - Charles Xavier | Logan (2017)

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viafelicka felicka
2013 17cb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadzony dzony
avantasian
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlady-aporia lady-aporia viaampajewska ampajewska

March 17 2017

9307 4d8d 500

mquinn88:

Current mood: Alfred Hitchcock getting inspired in the river Thames.

Reposted fromdrozdzi drozdzi viablackmoth7 blackmoth7
avantasian
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viablackmoth7 blackmoth7

March 12 2017

6358 d7cc 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viasurpriseme surpriseme
avantasian

taggedbooty:

"are you really just going to sit in your room alone all day?"

image

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadzony dzony
avantasian
9991 9b18 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viadzony dzony
avantasian
1222 0a33 500
Reposted fromsztukamatorka sztukamatorka viafelicka felicka
9396 a74e 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viasurpriseme surpriseme
avantasian
6637 c99f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalicemerry alicemerry
avantasian
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaalicemerry alicemerry
0058 0b52 500
avantasian
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viasurpriseme surpriseme
avantasian
1028 6408
avantasian
7312 e10c
Reposted fromthinredline thinredline viasurpriseme surpriseme
6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viablackmoth7 blackmoth7
avantasian
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viafelicka felicka

March 07 2017

5574 8aa6 500

amo-vintage:

Dancing by the Seine in Paris, 1950

Reposted fromLittleJack LittleJack viaampajewska ampajewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl