Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

avantasian

Czy Maciej Maleńczuk jest szczęśliwym facetem?

Przepraszam, to za bardzo prywatne pytanie, na które nie zamierzam odpowiedzieć. Poza tym uważam, że mężczyzna nie powinien poszukiwać szczęścia, nie tędy droga. Szczęśliwa może być kobieta.

— Maciej Maleńczuk
Reposted byNicoo Nicoo
avantasian
5597 2506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
avantasian
5698 8bf1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed
avantasian
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed
avantasian

Pracujesz, żeby żyć, czy żyjesz, żeby pracować?

Oczywiście, że żyję, żeby pracować. Jestem homo faber, praca jest sensem mojego istnienia. Uważam, że człowiek, który nie pracuje, nie zasługuje na to, żeby być człowiekiem. Nie chodzi o to, żeby wstawać o 7 rano i zapi****lać do 20 za miskę ryżu, jak chce Morawiecki, a o jakąkolwiek pracę – nawet wyłącznie nad sobą, cokolwiek. Chociaż żeby pompki robić. Albo pracujesz, albo nie jesteś człowiekiem. Uważam, że praca mężczyźnie przystoi - choćby był milionerem, to i tak powinien pracować.

— Maciej Maleńczuk
avantasian
8810 cacb
Reposted fromShamble Shamble viastraycat straycat
avantasian
6874 e6e7
Reposted fromlaitcondense laitcondense viaambermoon ambermoon
avantasian
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
avantasian
1113 daf4 500

October 16 2018

avantasian
1813 1fb4 500
Reposted fromseaweed seaweed viafelicka felicka
avantasian
4224 434b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaardhund maardhund

October 15 2018

avantasian
Hallstatt, Austria
avantasian
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viainfime infime
avantasian
3607 0a5e 500
Reposted fromstroschek stroschek viaaknatazs aknatazs
avantasian
3303 1894 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakrzywda krzywda
avantasian
avantasian
9631 2447 500
Reposted frompalesoap palesoap viabluejane bluejane
avantasian
avantasian
4871 cef4
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viakasiastrofa kasiastrofa
avantasian
9348 e7ed
Reposted fromkrzysk krzysk viablackmoth7 blackmoth7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl