Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2019

avantasian
4532 6e17 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadivi divi
avantasian
9620 9cad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadivi divi
avantasian
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viadivi divi
avantasian
0659 f0b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)

June 21 2019

avantasian
8779 7ba5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasummerstar summerstar
avantasian
5606 edfe
Reposted fromEtnigos Etnigos viasummerstar summerstar
avantasian
7616 1c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasummerstar summerstar
avantasian
9543 49af
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
avantasian
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazzuuoo zzuuoo
avantasian
8887 cc6c
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viafeet-fetish feet-fetish
avantasian
Reposted fromshakeme shakeme viafeet-fetish feet-fetish
avantasian
0075 6659 500
Reposted fromorelh orelh viapl pl

June 20 2019

avantasian
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viaavooid avooid
avantasian
6426 aac1
Reposted fromsavatage savatage viakobiety kobiety
avantasian
3975 dd79 500
Reposted fromkanada kanada viadivi divi

June 19 2019

avantasian
avantasian
4616 06ae
avantasian
avantasian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl