Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

avantasian
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianezavisan nezavisan

November 10 2018

avantasian
1631 0f80
Reposted fromRowena Rowena
avantasian
4892 d29f 500
Tallinn.
avantasian
3267 f1fb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakobiety kobiety
avantasian
Milan Cathedral by Valerio D’Ospina
Reposted fromcorvax corvax viasummerstar summerstar

November 03 2018

avantasian
5772 e997
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
avantasian
avantasian
8943 656f 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
avantasian
avantasian
avantasian
2380 639f
avantasian
7872 718c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl

October 27 2018

avantasian
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPoranny Poranny
avantasian
1178 9f42
Reposted fromjohankam johankam viabreatheslow123 breatheslow123
avantasian
avantasian
3992 f158

to ja😂😂

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
avantasian
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
avantasian
Miałem znajomych, którzy mieli kota, dajmy na to, Pumę. Twierdzili, że kochają Pumę nad życie, że jest najcudowniejszym kotem pod słońcem, coś najwspanialszego. Trudno może porównywać zobowiązanie wobec zwierzęcia do zobowiązania wobec człowieka, ale puenta jest taka, że w pewnym momencie Puma się pochorowała i wylądowała u mnie. Znajomi już jej nie chcieli. Brałem ją czasami pod gardło i mówiłem jej tak: "No i co się, kotku, liczy? Miłość się liczy? Guzik! Odpowiedzialność się liczy. No więc ja biorę za ciebie odpowiedzialność i obiecuję ci, że będę o ciebie dbał do twojej śmierci, a czy ja cię kocham, czy nie kocham, lubię, nie lubię, to jest już sprawa drugorzędna".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa vianezavisan nezavisan
avantasian
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
avantasian
9858 4eaa
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl