Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2019

avantasian


Life cycle of pasta
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viagabor gabor
avantasian
6926 f9c6 500
Reposted fromsavatage savatage viaelentarie elentarie
avantasian
Wszyscy mamy w sobie coś strzaskanego. Każdy na swój sposób... Okruchy w miejscach, których nikt nie zobaczy.
Reposted fromawakened awakened viaownstyle ownstyle
avantasian
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaownstyle ownstyle
avantasian
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie viaelentarie elentarie
avantasian
0783 7748
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelentarie elentarie
avantasian
Bardzo często to, jak dobrze kogoś znasz, nie ma nic wspólnego z tym, jak długo z nim rozmawiałeś. Możesz poznać kogoś i niemal od razu czuć, jakbyście znali się od lat. A możesz też przebywać z kimś w jednym domu, jeść i spać razem, ale mieć poczucie, że nie wiecie o sobie nic. [..] Przywiązanie nie pyta o czas.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaownstyle ownstyle
avantasian
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaajema ajema
avantasian
2451 50dc 500
Reposted fromkobiety kobiety viakobiety kobiety
avantasian
9199 85d5
Reposted fromsavatage savatage viaavooid avooid

March 30 2019

avantasian
3157 e7e4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiezwykla niezwykla
avantasian
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagainnewlife againnewlife
avantasian
Yosemite Park, 1949
Reposted fromfelicka felicka viaindisputabel indisputabel
2295 0bc3 500
Reposted fromtwice twice viaindisputabel indisputabel
avantasian
1689 2591 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaindisputabel indisputabel
avantasian
Reposted fromshakeme shakeme vianoelya noelya
avantasian
3615 b433
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastormymind stormymind
avantasian
Powiedzieć, że miała złamane serce - to zdecydowanie za mało. Była złamana wewnętrznie cała. Przesiąknęła bólem do szpiku kości. Do każdej komórki. Całym krwiobiegiem. Każdym oddechem. Wdechem i wydechem. (...) Kiedy dookoła, w jej codzienności panował huragan i tak zdawało się, że ten jeden mężczyzna stanowił największy kataklizm jej życia. Zrównał perfekcyjnie wszystkie nadzieje z płaską rzeczywistością świata, której i tak nigdy nie potrafiła pojąć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeliveinme beliveinme
avantasian
avantasian
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl