Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

avantasian

Świetlicki

Tę wąską, czarną gumkę, którą ściąga włosy, w nocy nosi na ręce, żeby nie zaginęła, jej nocne obyczaje są zaskakujące, długo by można na ten temat.
Wyjechała, lecz wróci i niech ciągle wraca, niech ciągle wracają jej popołudniowe i wieczorne obyczaje, znowu mam życie, ona mi je robi.
avantasian
W miłości mamy osobę kochającą i kochaną. Kochająca kieruje się uczuciem, poświęceniem i romantyzmem. A kochana napawa się tym, że jest uwielbiana. Rola kochającego nie jest zła. Nie zrozum mnie źle, ale wiesz co? Taka osoba wiele wycierpi. 
— Palermo- Dom z papieru
avantasian
Poczułam prawdziwą miłość raz w życiu. Myślę, że nic nie równa się z tym, gdy ktoś kocha Cię tak bardzo, że pozwala Ci odejść i być szczęśliwą tam, gdzie Ty tego zapragniesz. Nigdy później nie spotkałam się już z czymś takim. Ciągle ktoś błagał mnie o zapewnienie, że od niego nie odejdę. Chciał potwierdzenia, że jego serce będzie u mnie na zawsze bezpieczne.
— "Emocjonalni"
avantasian
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
avantasian
0502 adea 500
avantasian
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viadancingwithaghost dancingwithaghost
avantasian
0777 1dd4 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viadzony dzony
avantasian
9372 8bf4
Reposted frompierdolony pierdolony viatake-care take-care

August 12 2019

avantasian
avantasian
avantasian

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadzony dzony

August 06 2019

avantasian

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadzony dzony
avantasian
5454 0763
Reposted fromsavatage savatage viadzony dzony

August 02 2019

avantasian
3509 aaa9 500
Reposted fromincomperta incomperta
avantasian
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viapareidolie pareidolie
avantasian
9756 0919 500
avantasian
3111 574c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNotimportanat Notimportanat
avantasian
avantasian
Reposted fromFlau Flau viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl